การเข้าใช้งานเว็บไซต์

หากท่านไม่สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์
sbobet-online ผ่านเบราเซอร์ปกติได้

เราได้จัดเตรียมวิธีการเข้าใช้งาน เว็บไซต์
sbobet-online เอาไว้ให้ท่านหลายวิธี ดังต่อไปนี้

หากท่านต้องการความช่วยเหลือ
โดยการให้เจ้าหน้าที่ของเราทำการเชื่อมต่อการใช้งานด้วยวิธีการที่เหมาะสมให้

กรุณา คลิกทีนี่ เพื่อดาวน์โหลด
Team Viewer
และติดต่อเจ้าหน้าทีของเรา ที่เบอร์โทรศัพท์
xxxxxxxxxxx ถึง x
xxxxxxxxxxx , xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx , xxxxxxxxxxx
หรือติดต่อผ่าน Line ID : xxxxxxxxx

Proxy IP

เป็นหมายเลข Proxy IP ใช้สำหรับติดตั้งบนเว็บบราวเชอร์ของเรา

IE ( Internet Explorer )

ติดตั้ง

วิธีการติดตั้ง Proxy IP มีขั้นตอนดังรูปต่อไปนี้

1. เปิด IE ขึ้นมา แล้วเลือกเมนู Tools
2. เลือก Internet Options 3. เลือกเมนู Connections
4. เลือก Lan Settings 5. กรุณาติ๊กถูกที่ช่อง Use a Proxy
6. ใส่หลายเลข IP ที่เราได้ให้กับท่าน
7. คลิก OK เพื่อปิดหน้านี้ 8. คลิก OK เพื่อสิ้นสุดการติดตั้ง 9. เมื่อท่านเปิดเว็บเข้ามา กรุณาใส่ User และ Password ที่เราได้ให้กับท่าน
10. คลิก OK เพื่อใช้งาน

ยกเลิก

กรุณาทำช้ำขั้นตอนที่ 1-4 และปฎิบัติตามขั้นตอนดังรูปต่อไปนี้ เพื่อยกเลิกการติดตั้ง Proxy IP

1. ลบหมายเลข IP  ออก
2. ติ๊กถูกออก
3. คลิก OK เพื่อปิดหน้านี้ 4. คลิก OK เพื่อสิ้นสุดการยกเลิก Proxy IP


FireFox

ติดตั้ง

วิธีการติดตั้ง Proxy IP มีขั้นตอนดังรูปต่อไปนี้

1. เปิด Firefox ขึ้นมา แล้วเลือกเมนูด้านขวามือบน
2. เลือก Options 3. เลือกเมนู Advanced
4. เลือก Network
5. คลิกที่ Settings 6. ติกเลือก Manual Proxy
7. ใส่หมายเลขที่เราได้ให้กับท่าน และติกถูกที่ User this proxy server for all protocals
8. คลิก OK เพื่อปิดหน้านี้ 9. คลิก OK เพื่อสิ้นสุดการติดตั้ง 10. เมื่อท่านเปิด firefox ขึ้นมา กรุณาใส่ User กับ Password ที่เราได้ให้กับท่าน
11. คลิก OK เพื่อใช้งาน

ยกเลิก

กรุณาทำช้ำขั้นตอนที่ 1-4 และปฎิบัติตามขั้นตอนดังรูปต่อไปนี้ เพื่อยกเลิกการติดตั้ง Proxy IP

1. เลือก No Proxy
2. ลบหมายเลข IP ทั้งหมด
3. คลิก OK 4. คลิก OK เพื่อสิ้นสุดการยกเลิก Proxy IP


Google Chrome

ติดตั้ง

วิธีการติดตั้ง Proxy IP มีขั้นตอนดังรูปต่อไปนี้

1. เปิด Google Chrome ขึ้นมา แล้วเลือกเมนูที่ด้านขวามือบน
2. คลิก Settings 3. กรุณาเลื่อนลงมาข้างล่าง และคลิกที่ show advance settings 4. เลือกที่ network แล้วคลิกที่ Change proxy setting 5. เลือก connections
6. คลิก LAN Settings 7. กรุณาติกถูกที่ช่อง Use a Proxy
8. ใส่หมายเลข IP ที่เราได้ให้ท่าน
9. คลิก OK เพื่อปิดหน้านี่ 10. คลิก OK เพื่อเสร็จสิ้นการติดตั้ง 11. เมื่อท่านปิด Google Chrome ขึ้นมา กรุณาใส่ User กับ Password ที่เราได้ให้ท่าน
12. คลิก Login เพื่อใช้งาน

ยกเลิก

กรุณาทำช้ำขั้นตอนที่ 1-4 และปฎิบัติตามขั้นตอนดังรูปต่อไปนี้ เพื่อยกเลิกการติดตั้ง Proxy IP

1. เลือก No Proxy
2. ลบหมายเลข IP ทั้งหมด
3. คลิก OK 4. คลิก OK เพื่อสิ้นสุดการยกเลิก Proxy IP