การเข้าใช้งานเว็บไซต์

หากท่านไม่สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์
sbobet-online ผ่านเบราเซอร์ปกติได้

เราได้จัดเตรียมวิธีการเข้าใช้งาน เว็บไซต์
sbobet-online เอาไว้ให้ท่านหลายวิธี ดังต่อไปนี้

หากท่านต้องการความช่วยเหลือ
โดยการให้เจ้าหน้าที่ของเราทำการเชื่อมต่อการใช้งานด้วยวิธีการที่เหมาะสมให้

กรุณา คลิกทีนี่ เพื่อดาวน์โหลด
Team Viewer
และติดต่อเจ้าหน้าทีของเรา ที่เบอร์โทรศัพท์
xxxxxxxxxxx ถึง x
xxxxxxxxxxx , xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx , xxxxxxxxxxx
หรือติดต่อผ่าน Line ID : xxxxxxxxx

Tor Browser

เป็นการท่องเว็บผ่าน proxy รูปแบบหนึ่ง เพียงติดตั้งโปรแกรมเท่านั้น

และปฎิบัติตามขั้นตอนดังรูปต่อไปนี้ เพื่อติดตั้งโปรแกรม

1. ดับเบิลคลิกที่ตัวติดตั้งที่ท่านได้ดาวโหลดมา เพื่อทำการติดตั้งโปรแกรม Tor Browser 2. คลิกรันเพื่อติดตั้งโปรแกรม 3. เลือกภาษาไทย 4. เลือกพื้นที่ที่ต้องการติดตั้ง
5. คลิก ติดตั้ง 6. กรุณารอโปรแกรมติดตั้ง 7. คลิกสิ้นสุด เพื่อปิดหน้าการตั้งตั้งโปรแกรม 8. กรุณาไปที่ไฟล์ Tor Browser ที่ท่านได้ติดตั้ง 9. ดับเบิ้ลคลิกที่ Start Tor Browser 10. คลิก Contect เพื่อเริ่มต้นการใช้งาน 11. กรุณารอซักครู่ เพื่อให้โปรแกรมทำการเชื่อมต่อระบบ 12. เมื่อโปรแกรมเชื่อมต่อระบบเรียบรน้อยแล้ว ท่านก็สามารถใช้ Tor Browser ได้ทันที